หัวเรื่องกระทู้: อบต.รางจรเข้ :: กิจกรรมของผู้บริหารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โพสโดย webmaster เมื่อ
#1

กิจกรรมของผู้บริหารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

10 มีนาคม 2564 นายพงศกร มงคลหมู่ ประธานชมรม strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมstrongจิตพอเพียงต้านทุจริต โดยมีท่านผู้อำนวยการ ปปช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
https://www.faceb...394902371/11 มีนาคม 2564 นายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เป็นวิทยากรเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ จัดโดยสำนักงาน ปปช.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
https://www.faceb...444702166/

แก้ไขโดย webmaster เมื่อ