โรงเรียนผู้สูงอายุ
โพสโดย webmaster เมื่อ

อบต.รางจรเข้ ร่วมกับ รพ.สต.รางจรเข้ ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรางจรเข้ ขึ้น เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของอำเภอเสนา และเป็นแห่งที่สองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจากท่านอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรางจรเข้