อบต.รางจรเข้
ฟอรั่มสนทนา
ฟอรั่ม กระทู้ ข้อความ ข้อความล่าสุด
หมวดหมู่การจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มีข้อความใหม่ +++จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓+++
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รางจรเข้
933 933
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ +++จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔+++
เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
327 327
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ +++จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕+++
เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
178 178
โดย webmaster
กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
ไม่มีข้อความใหม่ +++++ร้องเรียน-ร้องทุกข์+++++
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ
1 1
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ +++++++สมัครสมาชิกก่อนโพส+++++++
กรุณาสมัครสมาชิกก่อน ท่านถึงจะโพสได้
1 1
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564++++
เช่น ข้อบัญญัติ แผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ
79 79
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565++++
เช่น ข้อบัญญัติ แผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ
37 37
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563++++
เช่น ข้อบัญญัติ แผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ
80 80
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562++++
เช่น ข้อบัญญัติ แผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ
61 61
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561++++
เช่น ข้อบัญญัติ แผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ
75 75
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2560++++
เช่น ข้อบัญญัติ แผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ
45 45
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2559++++
เช่น ข้อบัญญัติ แผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ
29 29
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ +++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2558+++++
เช่น ข้อบัญญัติ แผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน ฯลฯ
9 9
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ +++++ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป+++++
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
169 169
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ +++++คู่มือสำหรับประชาชน(อัพเดท)+++++
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
45 45
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ +++++คู่มือการปฏิบัติงาน+++++
คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ
6 6
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ +++กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง++++
รวมกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5 5
โดย webmaster
กระดานถาม ตอบ
ไม่มีข้อความใหม่ กระดานสนทนา ถาม-ตอบ
Q&A
1 1
โดย webmaster
E-service
ไม่มีข้อความใหม่ +++แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะผ่านระบบออนไลน์+++
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะผ่านระบบออนไลน์
1 1
โดย webmaster

ข้อความใหม่ - มีข้อความใหม่ในฟอรั่มตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
ไม่มีข้อความใหม่ - ไม่มีข้อความใหม่ในฟอรั่มตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.