อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

แสดงราคาน้ำมัน
Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 46
· สมาชิกใหม่: webmaster
สถิติผู้เข้าชม
ข้อมูลทั่วไป

โลโก้องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้


สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง
ตำบลรางจรเข้ เป็นตำบลหนึ่งใน ๑๖ ตำบลของอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะห่างจากอำเภอเสนาไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๕ กิโลเมตร


เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘.๘๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๑,๗๕๐ ไร่
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออก ติดกับคลองรางจรเข้ มีลำรางหมอเอก ลำรางยายแม้น ลำรางยายไผ่ ลำรางกระเดื่อง และคลองตะเคียนไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาเหมาะสำหรับทำการเกษตร และมีอณาเขตติดต่อดังนี้
-ทิศเหนือ     ติดกับ ต.ลาดงา      อ.เสนา     จ.พระนครศรีอยุธยา
-ทิศใต้ ติดกับ ต.เจ้าเสด็จ   อ.เสนา     จ.พระนครศรีอยุธยา
-ทิศตะวันออก   ติดกับ ต.บ้านโพธิ์   อ.สนา     จ.พระนครศรีอยุธยา
-ทิศตะวันตก     ติดกับ   ต.เต่าเล่า     อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา


จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ แบ่งการปกครองเป็น ๗ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนาเหนือ
หมู่ที่ ๒ บ้านรางจรเข้
หมู่ที่ ๓ บ้านรางกระเดื่อง
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองตะเคียน
หมู่ที่ ๕ บ้านปลายนาเหนือ
หมู่ที่ ๖ บ้านปลายนาเหนือ
หมู่ที่ ๗ บ้านปลายนาใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ไม่มีท้องถิ่นอื่น คือไม่มีเทศบาลหรือสภาตำบล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้

ประชากร
องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ มีจำนวน ๗๒๒ ครัวเรือน จำนวนประชากร ณ เดือน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๔๙ คน แยกเป็นชาย ๑,๓๑๗ คน เป็นหญิง ๑,๔๓๒ คน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๔๕.๒๑ คนต่อตารางกิโลเมตร