อบต.รางจรเข้
ดูฟอรั่ม
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ :: ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565++++
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ webmaster 68 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ webmaster 70 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง webmaster 46 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ webmaster 43 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีฯ webmaster 48 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา webmaster 45 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา webmaster 39 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. คำสั่งให้โอนพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร webmaster 45 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศปรับปรุงกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ webmaster 39 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ webmaster 44 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) webmaster 42 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 webmaster 39 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประชุมประชาคม ปี 2565 webmaster 45 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานเรื่องร้องเรียนทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก webmaster 46 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 webmaster 46 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 webmaster 56 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ webmaster 64 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 webmaster 57 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 webmaster 54 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน webmaster 44 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน webmaster 40 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 webmaster 46 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน webmaster 50 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 webmaster 49 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.รางจรเข้ ประจำปีงบประมาณ 2565 webmaster 46 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน webmaster 58 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 webmaster 49 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2564 webmaster 47 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็ยรายได้ ประจำปีงบ 2565 (เดือนมีนาคม 2565) webmaster 42 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็ยรายได้ ประจำปีงบ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) webmaster 41 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็ยรายได้ ประจำปีงบ 2565 (เดือนมกราคม 2565) webmaster 43 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็ยรายได้ ประจำปีงบ 2565 (เดือนธันวาคม 2564) webmaster 41 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็ยรายได้ ประจำปีงบ 2565 (เดือนพฤศจิกายน 2564) webmaster 40 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็ยรายได้ ประจำปีงบ 2565 (เดือนตุลาคม 2564) webmaster 39 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาน 2565 webmaster 45 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ webmaster 63 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แบบตารางแสดงวงเงินโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน webmaster 127 0
โดย webmaster
ไปยังฟอรั่ม:

ข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
กระทู้ถูกล็อค - กระทู้ถูกล็อค.
กระทู้ปักหมุด - กระทู้ปักหมุด.