อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

แสดงราคาน้ำมัน
Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 46
· สมาชิกใหม่: webmaster
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

ยังไม่มีข้อความที่ส่งเข้ามา.
รับการตรวจจากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ประเภทโดด

องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เข้ารับการตรวจจากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ประเภทโดดเด่น(เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทโดดเด่นรอบสุดท้าย ในเรื่องนวัตกรรมพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสู่มาตรฐานท้องถิ่น และนวัตกรรมชลประทานเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนตำบลรางจรเข้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับ

โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกฯ
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 8 เมษายน 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 25 มีนาคม 2559
Big cleaning day 16 มีนาคม 2559