อบต.รางจรเข้
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
เมนู

Poll
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 49
· สมาชิกใหม่: admin
สถิติผู้เข้าชม
ฝากข้อความ
ชื่อ:

ข้อความ:

รหัสยืนยัน:


กรอกรหัสยืนยัน:ติ๊ก
ขอสอบถาม

ทดสอบ
สปสช.

โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลรางจรเข้ ในปีงบประมาณ 2557  มีดังนี้

1. โครงการร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก

2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

3. โครงการรักษ์สุขภาพ

4. โครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรี

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก

6. โครงการคัดกรองตรวจรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7. โครงการสนับสนุนการจัดบริการคลินิคทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

8. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุน

9. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสีี่ยงโรคกระดูกและข้อ

10. โครงการเอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค